Wstęp i zasoby do 6 -ego tygodnia kursu

Przejrzyj swoje zadania w 6-tym tygodniu kursu

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

Obejrzyj film: https://youtu.be/qzR62JJCMBQ

Drugi

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

W czasie rozmowy wykonaj „Cztery kroki lidera”

Trzeci

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

W ciągu dnia zastosuj co najmniej raz „komunikat typu Ja.”

Czwarty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

Wykonaj cichą medytację, bez instrukcji przez czas dłuższy niż 15 – 20 minut

Piąty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

Wykonaj cichą medytację, bez instrukcji przez czas dłuższy niż 15 – 20 minut

Szósty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan

lub uważny ruch

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek


Pobierz zasoby na komputer

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top