Wstęp i zasoby do 5 -ego tygodnia kursu

Przejrzyj Twoje zadania w 5 tym tygodniu treningu.

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

Lektura artykułu „Uważność a stres”

Drugi

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

W ciągu dnia uświadamiaj sobie swoje automatyczne reakcje na stres, bez zmieniania ich.

Trzeci

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

W ciągu dnia uświadamiaj sobie swoje automatyczne reakcje na stres, bez zmieniania ich.

Czwarty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

Wykonaj cichą medytację, bez instrukcji przez czas dłuższy niż 15 – 20 minut

Piąty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

Wykonaj cichą medytację, bez instrukcji przez czas dłuższy niż 15 – 20 minut

Szósty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek

 


Wykonaj ćwiczenie “Uważny ruch przed komputerem”

Zasady uważnego ruchu

Instrukcja do uważnego ruchu

 


Pobierz zasoby na komputer

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top