Wprowadzenie do tygodnia 8-ego kursu

Sprawdź plan na ósmy tydzień

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA, Body Scan lub uważny ruch

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Drugi

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Trzeci

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Czwarty

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Piąty

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Szósty

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek

 


Pobierz pliki na komputer

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top