Wprowadzenie do tygodnia 3-ego kursu

Sprawdź zakres ćwiczeń, przejrzyj materiały, słuchaj audio

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Drugi

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Trzeci

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Czwarty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Piąty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Szósty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: Uważny ruch przed komputerem, PORA lub Body Scan

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek

 


Instrukcja uważnego ruchu przed komputerem

Zasady uważnego ruchu

Instrukcja uważnego ruchu

 


Pobierz pliki na komputer

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top