Wprowadzenie do tygodnia 2-ego kursu

Sprawdź zakres ćwiczeń, czytaj artykuł, słuchaj audio

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Przeczytaj artykuł: „Uważne relacje w pracy

Drugi

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Trzeci

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Czwarty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Piąty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Wybierz i wykonaj jedno z ćwiczeń/zadań omawianych podczas webinarium.

Szósty

Wybierz ćwiczenie formalne samodzielnie: PORA lub Body Scan

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek

 


Wykonaj ćwiczenie BODY SCAN

Wprowadzenie do BODY SCAN

Mini Body SCAN

BODYS SCAN 30 minut


Pobierz wszystko na komputer

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top