Wprowadzenie do tygodnia 1-ego kursu

Wprowadzenie do pierwszego tygodnia kursu

Dzień

Rekomendowane

Dodatkowe

Pierwszy

PORA – 10 minut

Lektura artykułu „Uważność w biznesie

Drugi

PORA – 10 minut

Jedno z ćwiczeń sugerowanych przez Saki Santorelli w drodze do pracy

Trzeci

PORA – 10 minut

Jedno z ćwiczeń sugerowanych przez Saki Santorelli po wejściu do pracy

Czwarty

PORA – 10 minut

Jedno z ćwiczeń sugerowanych przez Saki Santorelli po wyjściu z pracy

Piąty

PORA – 10 minut

Jedno z ćwiczeń sugerowanych przez Saki Santorelli po wejściu do domu

Szósty

PORA – 10 minut

Dowolne

Siódmy

Odpoczynek

 


INSPIRACJE SAKI SANTORELLI

 

 


POBIERZ ZASOBY NA KOMPUTER

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top