Wielcy CEO a MPI

Co łączy badanie wielkich CEO i MPI?

Wysłuchaj modułu


W okładkowym artykule Harvard Business Review w maju 2017  autorzy piszą  o tym, co wielcy CEO robią  inaczej, niż zwykli zarządzający. Opierając się na 10-letnim badaniu prawie 1000 dyrektorów generalnych, z praktycznie wszystkich sektorów przemysłu, wyróżniono 4 zachowania, które cechują najbardziej efektywnego CEO:

  • Szybkie, z dużą pewnością podejmowanie decyzji  (według MPI – Zdobywca),

  • Angażowanie różnych interesariuszy (według MPI – Partner),

  • Aktywne adaptowanie się (według MPI – Wizjoner) i

  • Niezawodne dostarczanie (według MPI – Organizator).

Badanie pokazuje zachowania w każdym wzorcu MPI, które są najbardziej krytyczne dla sukcesu CEO, a jednocześnie stwierdza, że wszystkie 4 są konieczne. Na przykład szybkie decyzje Zdobywcy są ważne, ale nie o szybkość samą dla siebie chodzi. Adaptacyjność Wizjonera jest związana z dużą dozą autorefleksji i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, ale w artykule pomija się ich wyobraźnię lub orientację na przyszłość. Po stronie Organizatora widzimy, że niezawodność ma kluczowe znaczenie, a autorzy podkreślają, że aż 94% udanych dyrektorów generalnych w swoich badaniach było bardzo sprawnych w dostarczaniu rezultatów i niezawodności. Jednak ich zdaniem inne zachowania Organizatora, takie jak planowanie lub zarządzanie procesami, nie są tak ważne. Z kolei umiejętność wzbudzania zaangażowania Partnera wyróżnia się na tym tle, ale pominięto ich orientację na zabawę lub pracę zespołową.

Jeśli chodzi o to, co MPI dodaje do tych badań, odpowiedź jest prosta: sposób działania, sposób zachowania się. Wzorce dają menedżerom i pracownikom sposób samoregulacji swoich zachowań.  MPI wskazuje na krytyczne zachowania nie tylko związane z najsilniejszymi wzorcami, ale także ważne zachowania ze słabszych wzorców. Autorzy artykułu  podkreślają, że rzadko udaje się liderom osiągać najlepsze wyniki we wszystkich 4 zachowaniach, jednak odkryli, że około połowa najlepszych CEO wyróżniła się w co najmniej dwóch zachowaniach, które prawdopodobnie odpowiadają  w MPI stylowi podstawowemu i wspomagającemu  (tj. kombinacji dwóch najsilniejszych stylów). Autorzy doszli również do wniosku, że „gdy przywódcy, którzy aspirują do bycia CEO “(… )świadomie rozwijają [wszystkie 4] zachowania, drastycznie podnoszą szanse, że staną się wysoko efektywnymi dyrektorami naczelnymi”. Jeśli aspirujący dyrektor generalny jest już silny w stylach Zdobywca, Organizator i Wizjoner, ale słabszy jako Partner, to łatwo dojść do wniosku, że właśnie angażowanie innych (czyli styl Partnera)  może być najsłabszym z 4 podstawowych zachowań. Celowe uaktywnianie energii/wzorca/stylu Partnera pomoże angażować się i angażować innych.

Wzorce energetyczne MPI wyróżniają się od badania HBR, także silniejszym akcentem na fakt, że ​​zachowania są charakterystyczne dla lidera jako całej osoby – umysł, ciało i emocje funkcjonują wszak zawsze razem. Zachowania nie wypadają znikąd. Autorzy mówią o znaczeniu mimiki i języka ciała w komunikacji CEO oraz o tym, jak efekty subtelnych gestów mają duże znaczenie w organizacji. Twierdzą również, że opanowanie, nie uleganie emocjom jest wymogiem pracy: ponad 75% silnych prezesów,  w badanej próbie, było spokojnych pod presją. Chociaż autorzy uznają takie cechy wyłącznie odnosząc się  do pozytywnej mowy ciała lub spokoju pod presją, warto zauważyć, że właśnie opanowanie i spokój angażują nas fizycznie. To, co wiemy z MPI, to zwrócenie uwagi na to, że cały szereg aktywności fizycznych, polega na tym, że poprzez pracę z ciałem, takie cechy lub zachowania mogą być trenowane i rozwijane.

Jeśli chcesz zostać dyrektorem generalnym, szkolisz osoby, które chcą objąć takie stanowisko lub po prostu chcesz odnieść sukces, cokolwiek robisz, MPI wspomoże rozwój poprzez angażowanie ciała i energii.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top