MPI a osobowość

Jak się ma osobowość do stylu MPI?

Wysłuchaj modułu


Osobowość jest zdefiniowana przez względnie stałe czynniki. Jedną z bardziej znanych koncepcji jest tzw. Wielka Piątka. Ramy pięcioczynnikowego modelu osobowości nazwanego “Wielką Piątką” wyznacza pięć cech: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Według modelu, cechy te stanowią ponadkulturowe i ponaddemograficzne oraz strukturalnie najbardziej ogólne wymiary, pozwalające na pełną i wszechstronną charakterystykę osobowości. Z punktu widzenia MPI osobowość jest względnie stała strukturą. Oznacza to tyle, że niezależnie od aktualnej sytuacji zawodowej czy osobistej ludzie charakteryzują się określonymi cechami, np. są ekstrawertykami. Cechy te pozostają względnie stałe, a więc zmieniają się tylko nieznacznie, w ciągu życia.

MPI zakłada, a badania te założenie potwierdzają, że możemy względnie elastycznie stosować różne style. “Względnie elastycznie” oznacza, że niektóre style/wzorce są dla ludzi łatwiej dostępne niż inne. Jednak każdy może uaktywnić dowolny wzorzec, choć dla różnych ludzi będzie się to wiązać z innym wysiłkiem i łatwością.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top