Kiedy warto uaktywnić styl Zdobywcy?

W jakich sytuacjach warto uaktywnić styl Zdobywcy?

Wysłuchaj modułu


Wtedy, gdy konieczne jest szybkie, energiczne, zdecydowane działanie.


Funkcjonowanie osobiste:

 • Dostałeś informację zwrotną, że zbyt późno reagujesz w kryzysowych sytuacjach,

 • Masz problem z koncentracją na zadaniach, zwykłe zadania zajmują Ci bardzo dużo czasu,

 • Trudno Ci określić Twoją efektywność,

 • Nie zawsze potrafisz pociągać innych do odpowiedzialności,

 • Zbyt późno przechodzisz do meritum sprawy, masz tendencję do unikania sedna, dużo czasu poświęcając na niezbyt istotne kwestie,

 • Nie podejmujesz rywalizacji z innymi, nawet jeżeli jest to wskazane,

 • Sprawia ci trudność określanie bądź osiąganie celów,

 • Nie wyznaczasz jasnego kierunku działania dla siebie lub dla innych.


Sytuacje zawodowe:

 • Objąłeś/objęłaś funkcję menedżerską po raz pierwszy,

 • Sytuacja zawodowa wymaga szybkich i zdecydowanych reakcji i działań – np. kryzys, zagrożenie niezrealizowaniem projektu, niedotrzymane terminy w projekcie,

 • Konieczne jest skoncentrowanie się na najważniejszych priorytetach i celach,

 • Konieczność realizacji napiętych planów sprzedażowych czy terminowych,

 • Konieczne jest utrzymywanie wysokiej energii i zdecydowanego działania,

 • Wymagane jest szybkie przejście do działania, musisz podjąć konkretne decyzje,

 • Konieczne jest mobilizowanie innych do działania,

 • Presja czasu i związany z tym stres są wysokie,

 • Należy szybko i zdecydowanie przejść do rzeczy, do sedna, np. w trakcie negocjacji trwających już dłuższy czas i nie dających rezultatów,

 • Na rynku nasiliła się konkurencyjność lub musisz złożyć bardzo konkurencyjną ofertę, musisz walczyć i konkurować z innymi.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top