Kiedy warto skorzystać z MPI?

W jakich sytuacjach sięgnąć po badanie MPI?

Wysłuchaj modułu


Kiedy warto skorzystać z narzędzia wzorca energetycznego (MPI)?

Model służy nie tylko jako ramy do budowania rozwoju jednostki, ale może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych obszarach organizacyjnych. Można go używać między innymi do identyfikowania i rozwijania talentów, rozwoju zespołów, rozwoju liderów czy rozwoju organizacyjnego. Przyjrzyjmy się niektórym możliwym aplikacjom na tych polach.


IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW

  • Zidentyfikowanie liderów, którzy są niewidoczni na co dzień lub mają wyjątkowe zdolności,

  • Pomoc w dopasowaniu potencjału jednostki do możliwości organizacyjnych,

  • Tworzenie rzeczywistych planów zmian dla liderów,

  • Pomoc w zrozumieniu czemu ludzie mający duży potencjał i możliwości dostarczają przeciętne rezultaty i efekty,

  • Pomoc w sukcesji na ważne, krytyczne stanowiska i role.


ROZWÓJ ZESPOŁÓW

Model dostarcza silne narzędzie diagnostyczne, identyfikujące różnorodność grupową. Dzięki niemu można zidentyfikować siły i słabości zespołu w odniesieniu do zadań, celów, środowiska w jakim działa zespół. Model daje ramy rozwojowe dla indywidualnych członków zespołu, jak całego zespołu jako takiego. Model może pokazać jakie nowe kompetencje, zdolności powinny być wniesione do danego zespołu.


ROZWÓJ LIDERÓW

Z naszego doświadczenia wynika, że Model może odegrać znaczącą rolę w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych. Począwszy od wprowadzenia Modelu jako jednego ze szkoleń, po budowę szkoleń i szerzej programów rozwojowych opartych o jego logikę. Ramy jakie wyznacza Model są szczególnie wartościowe, jeśli firma potrzebuje więcej osób ze zdolnościami Stratega, czyli myślących systemowo, obejmujących całość firmy, łączących różne punkty widzenia i podejścia.


ROZWÓJ FIRMY

Diagnoza wzorca energetycznego, stylu myślenia i działania charakterystycznych dla pracowników dostarczy wiele cennych informacji na temat kultury organizacyjnej, etosu pracy, stylów zarządzania. Diagnoza ta może stać się punktem wyjścia do opracowania planów rozwojowych. Jest to szczególnie przydatne, kiedy firma operuje w skomplikowanym środowisku, zmiennym lub istotnie zwiększają się wymagania wobec kadry zarządzającej. Narzędzia diagnostyczne jakie wspierają Model Rozwoju Przywództwa są też doskonałym miernikiem i stymulatorem rozwoju uczenia się organizacji.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top