Inne modele a MPI

4 style pojawiają się w wielu badaniach

Wysłuchaj modułu


Testy psychologiczne na dobre zagościły w repertuarze narzędzi z jakich korzystają działy HR w firmach. Miliony pracowników co roku poddawane są jakiegoś rodzaju badaniom psychologicznym: testom, Assessment Center lub Development Center. Analiza jest wykorzystywana w rekrutacji i selekcji, podczas awansów, budowania zespołów i w wielu innych sytuacjach. Rynek badań przy użyciu testów szacuje się w USA na około 500 milionów dolarów, a jego wzrost szacuje się na do 15% rocznie. Zdarza się, że naukowcy kwestionują rzetelność i trafność stosowanych w biznesie testów, co jednak nie przeszkadza firmom z nich korzystać. W czasach szybkich zmian, posiadanie jak najbardziej obiektywnych informacji jest towarem na wagę złota. Gospodarka usług w coraz większym stopniu zależy od ludzi, ich postaw, kompetencji, osobowości. Coraz lepiej rozumiemy, że nie tyle ludzie są źródłem sukcesu firm, ile właściwi ludzie. A do wyboru właściwych ludzi warto sięgnąć nie tylko po swoje intuicje, czy zdanie innych osób. Ale właśnie po obiektywne narzędzie. Jednymi z najbardziej popularnych na świecie testów są dobrze znane także i Polsce: MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Strengtfinder (opracowany przez Gallupa test odkrywający mocne strony), NEO-FFI (czyli test badający osobowość zgodnie z koncepcją tzw. Wielkiej Piątki). Narzędzi badających osobowość czy też potencjał pracownika jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Każdy mógłby wymienić swoje ulubione narzędzie.

Wielka czwórka

Stosunkowo niedawno pojawiły się dwa nowe narzędzia, które pomimo różnych podstaw doszły do niemal identycznych wniosków. Obydwa testy zostały zwalidowane na dużych grupach pracowników i menedżerów, obydwa też są z powodzeniem stosowane w biznesie. Pierwsze z tych narzędzi to FEBI czyli Focus Energy Balance Indicator opracowane przez Ginny Whitelaw i Marka Kiefaber’a. Podstawą wyjścia ich opracowania było ciało i sposoby w jaki nawykowo wykonujemy różne ruchy. W ciągu badań okazało się, że wzorce ruchowe są głęboko związane z osobowością oraz stylem zarządzania. Każdy z wyłonionych typów osobowości, podobnie jak i ruch, może być siłą, ale też słabością, jeśli jest zbyt silny lub zbyt słaby. Co więcej każdy z nas ma możliwość nie tylko rozumienia innych typów osobowości, ale może także przyjąć tę perspektywę, jeśli sytuacja tego wymaga. Oczywiście pewne typy są nam bliższe niż inne i łatwiej z nich korzystać. Te typy można nazwać stylami podstawowymi (primary styles). Typy te, inaczej wzorce energetyczne, podzielono na cztery rodzaje: Organizator (Organizer), Zdobywca (Driver), Wizjoner (Visionary) i Współpracujący (Collaborator). Drugie narzędzie to Business Chemistry opracowane przez Suzanne M. Johnson Vickberg i Kim Christfort z Deloitte. W tym wypadku punktem wyjścia do opracowania testu były badania biochemii mózgu. Test został z sukcesem wdrożony w wielu firmach, a liczba osób, które przeszły badanie zbliża się do 200 000. Także i w tym wypadku wyłoniono cztery typy stylów pracy zespołowej i zarządczej, które są uderzająco podobne do FEBI: Pionier (Pioneer), Zdobywca (Driver), Strażnik (Guardian) oraz Integrator (Integrator). Także i w tej koncepcji pracownicy i menedżerowie mają do dyspozycji wszystkie cztery style, jednak preferują jeden lub dwa z nich. Każdy styl ma wartościowy wkład w pracę zespołu, podejmowanie decyzji, określanie celów.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
top