MAAS (MINDFUL ATTENTION AWARENESS SCALE)

Poniżej znajduje się szereg stwierdzeń, które mogą opisywać Twoje codzienne doświadczenia. Na skali od 1 do 6 zaznaczając odpowiednią cyfrę spróbuj ocenić jak często lub rzadko przezywasz w ostatnim czasie doświadczenia opisane w poniższych stwierdzeniach. Staraj się odpowiadać zgodnie z Twoimi prawdziwymi doświadczeniami, a nie z tym jakie Twoim zdaniem powinny one być.
1.Mogę doświadczać pewnych emocji i przez długi czas nie być ich świadomym
2.Z powodu niedbałości. braku uwagi albo myślenia o innych sprawach tłukę, rozlewam lub rozsypuję różne rzeczy
3.Trudno jest mi się skupić na tym, co się dzieje w chwili obecnej
4.Pędzę aby dojść do miejsca, do którego zmierzam nie zwracając uwagi na to, czego doświadczam po drodze
5.Nie zauważam uczucia fizycznego napięcia lub dyskomfortu, dopóki naprawdę nie zawładnie ono moją uwagą
6.Zapominam imienia nowopoznanej osoby prawie zaraz po tym, jak je usłyszę
7.Wydaje się, że .działam automatycznie” bez większej świadomości tego co robię
8.Wykonuję różne czynności naprędce, bez zwracania na nie szczególnej uwagi
9.Jestem tak skupiony na celu, który chcę osiągnąć. Ze tracę kontakt z rym co aktualnie robię by do niego dojść
10.Wykonuję pracę i zadania automatycznie bez świadomości tego co robię
11.Łapię się na tym, że słucham kogoś .jednym uchem” robiąc w tym samym czasie coś innego
12.Kieruję się do różnych miejsc na zasadzie „automatycznego pilota”, a potem zastanawiam się dlaczego tam poszedłem
13.Łapię się na tym, że jestem zaabsorbowany przeszłością albo przyszłością
14.Zauważam, że robię różne rzeczy bez zwracania na nieuwagi
15.Podjadam, bez świadomości tego, że jem

3 czerwca, 2019
top