Solwit

Pamiętaj o zalogowaniu się!

Strona jest skierowana wyłącznie do pracowników Solwit S.A. Jeśli pracujesz w tej firmie, a z jakichś powodów nie dostałeś loginu i hasła prosimy o kontakt.  Poniżej znajdują się linki do testów i krótki opis badania.
Zapraszamy.

Główne cele badania, to dostarczenie Państwu rzetelnych informacji na temat preferowanego stylu działania i myślenia oraz wskazówek w jaki sposób możecie Państwo dopasować swój styl do wymogów pracy.

Dzięki temu, mamy nadzieję, Państwa praca może stać się jeszcze bardziej efektywna i przyjemna.

Aby wypełnić kwestionariusze badawcze musisz być zalogowany!

Zaloguj się używając otrzymanego loginu i hasła. Logowanie znajduje się w pasku menu u góry, po prawej stronie. 

PRZEBIEG PROJEKTU

Badania kwestionariuszowe
Na badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem dwóch sugerowanych kwestionariuszy prosimy przeznaczyć około 30 minut. Badanie można wykonać przy użyciu komputera, telefonu lub tableta. Państwa wyniki oraz dane logowania są automatycznie zapisywane, dzięki czemu możemy znaleźć właściwe wyniki i przypisać je do konkretnej osoby. Po stworzeniu raportu Państwa dane mogą zostać usunięte. Dane Państwa są poufne. Nie udostępniamy wyników nikomu poza zainteresowanym.

Raport
Po około 7-10 dniach od wypełnienia kwestionariusza otrzymają Państwo szczegółowy raport. Raport ten będzie stanowił podstawę rozmowy feedbackowej.

Rozmowa feedback
Po wypełnieniu sugerowanych kwestionariuszy możecie Państwo umówić się na rozmowę z naszym konsultantem. Rozmowa taka zwykle zabiera ok. 45-60 minut, ale może trwać nieco dłużej lub krócej. W trakcie rozmowy konsultanci starają się odpowiedzieć na wszelkie pytania, uwagi czy wątpliwości. Przedstawiają także swoją interpretację uzyskanych wyników. Jednak najważniejszym elementem rozmowy jest wspólne zaplanowanie rozwoju.

Opisy kwestionariuszy

Każdy z menedżerów ma swój charakterystyczny styl zarządzania. Wiele badań wskazuje, że można wyróżnić 4 podstawowe takie style. Każdy ze stylów ma swoje zalety, a w niektórych sytuacjach może okazać się mniej skuteczny. Style te skrótowo opisane są poniżej. Badanie kończy się raportem wskazującym styl dominujący i styl wtórny, wraz z zaleceniami rozwojowymi dotyczącymi zmiany stylu zarządzania.

Organizator (Organizer)

 • Robi właściwe rzeczy,
 • Odpowiedzialny,
 • Dba o zasady, przestrzega reguł,
 • Można na nim polegać,
 • Uważnie słucha,
 • Zorientowany na jakość,
 • Zawsze na czas, zgodnie z umową,

Wizjoner (Visionary)

 • Kreatywny, z wyobraźnią, myślący nieschematycznie,
 • Dostrzegający całość,
 • Otwarty na nowe możliwości,
 • Podejmujący ryzyko,
 • Elastyczny,
 • Zorientowany na rozwój i uczenie się.

Zdobywca (Driver)

 • Uwielbia wygrywać,
 • Osiąga cele,
 • Zmierza prosto do celu,
 • Pracuje szybko i konkretnie,
 • Silny, mocny, agresywny.

Partner (Collaborator)

 • Budujący relacje z innymi,
 • Szukający konsensusu i tego co łączy różne punkty widzenia,
 • Celebrujący sukcesu, szukający przyjemności w pracy,
 • Widzi różne strony, docenia zdanie innych osób,
 • Zorientowany na ludzi.

Test osobowości bada względnie stałe czynniki osobowościowe. Badanie opieramy na modelu tzw. Wielkiej Piątki.

Wielka piątka (ang. Big Five) – pięcioczynnikowy model osobowości  autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae obejmujący pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Neurotyczność (vs stałość emocjonalna) – odzwierciedlającą przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny.

Ekstrawersja (vs introwersja) – która odnosi się do jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania pozytywnych emocji.

Otwartość na doświadczenie – wskazującą na tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą.

Ugodowość (vs antagonizm) – opisującą nastawienie do innych ludzi (pozytywne versus negatywne) przejawiające się w altruizmie versus antagonizmie.

Sumienność (vs nieukierunkowanie) – która oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel.

Przejdź do badania

Masz pytania? Napisz do nas

top