Metody szkoleniowe

Uczenie się osób dorosłych opiera się na doświadczeniu

Po pierwsze na doświadczeniu zawodowym już posiadanym, które stanowi punkt odniesienia dla proponowanej wiedzy i umiejętności (osoby dorosłe szybko włączają myślenie krytyczne „jak to, co mówi prowadzący sprawdzi się w mojej pracy”).  

Po drugie osoby dorosłe uczą się szybciej, gdy poprzez doświadczenie sprawdzają, czy już posiadają szkoloną umiejętność i jak udaje im się korzystać z proponowanych w czasie szkolenia technik i wzorców zachowań.

Człowiek dorosły uczy się najefektywniej, gdy nabyte umiejętności może zastosować w krótkim czasie w praktyce.

Praktycznemu wykorzystaniu umiejętności musi towarzyszyć konstruktywna, dedykowana informacja zwrotna, dzięki której uczestnik szkoleń może nabyte umiejętności doskonalić.

Największą efektywność działań rozwojowych uzyskuje się w ramach projektów, w których:

Dlatego zaczynamy szkolenie zanim spotkamy się na sali szkoleniowej. Kończymy proces dwa miesiące po szkoleniu. Sugerujemy także wyłonienie i przygotowanie Promotorów, czyli osób, które opiekują się danym tematem w ramach firmy. 

Dlatego proponujemy dużo quizów, testów – podnoszących samowiedzę, dzięki czemu uczestnik może indywidualnie dobrać treści edukacyjne. Wykorzystujemy różne metody pozyskiwania i dostarczania spersonalizowanego feedbacku.

Dlatego określamy KPI (kluczowe czynniki sukcesu projektu) we współpracy z przełożonymi, a uczestnicy opracowują osobiste Action Plan w odniesieniu do zakładanych rezultatów. 

Rozkład źródeł efektywności szkoleń to:

Działania przed szkoleniem
Działania przed szkoleniem 40%
Wpływ samego szkolenia
Wpływ samego szkolenia 20%
Działania po szkoleniu
Działania po szkoleniu 40%

Krótkie filmy wprowadzające w temat

Quizy i testy związane z tematem zajęć i podnoszące samoświadomość

Infografiki wprowadzające skrótowo w temat zajęć.

Materiały szkoleniowe do wglądu

Używamy kart edukacyjnych zamiast dużych teczek z materiałami

Nagrywamy film wspomnieniowy

Wykorzystujemy narzędzia online do natychmiastowego feedbacku

Pracujemy w oparciu o case study

Aplikacja zawiera najważniejsze treści poruszane na szkoleniu.

Przez dwa miesiące po zakończeniu szkolenia wysyłamy jeden mail tygodniowo. Mail zawiera ćwiczenia na 5 - 15 i 30 minut.

top