FLOW w zespole

Przepływ (ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Będąc w stanie FLOW osiąga się ponad przeciętne wyniki, jednocześnie pracuje z wielką przyjemnością. 

Csikszentmihalyi przeprowadzając szerokie badania nad pracą alpinistów, tancerzy, artystów i naukowców, odkrył, że ludzie są bardziej skłonni do wejścia w stan uskrzydlenia, gdy ich środowisko spełnia cztery ważne cechy:

  1. Po pierwsze, najważniejsze – ludzie mogą wejść w stan flow jeśli wykonują zadania które najlepiej odpowiadają im kwalifikacjom. Jeśli wyzwanie jest zbyt duże dla ich umiejętności, stają się sfrustrowani; jeśli zadanie nie jest wystarczająco trudne zaczynają się nudzić.
  2. Po drugie, przepływ pojawia się, gdy cel jest jasno określony.
  3. Po trzecie, uskrzydlenie może wystąpić, gdy pojawiają się ciągłe i natychmiastowe informacje zwrotne o tym jak daleko jesteś od zrealizowania swojego celu.
  4. Oraz po czwarte, flow pojawia się, gdy masz możliwość skupić się na zadaniu.