Zobacz koniecznie

To jest strona informacyjna, aby skorzystać z kursu – kliknij na klawisz obok, Z PRAWEJ STRONY “ZACZNIJ KURS WEWNĘTRZNY”.

Będziesz proszony/a o zalogowanie się. Kurs jest skierowany tylko do uczestników webinariów prowadzonych dla CEMEX. Jeśli uczestniczysz w tym projekcie, a nie otrzymałeś/aś danych dostępowych – proszę o kontakt.

Jeśli uważasz, że brakuje jakiejś części strony – wyłącz w przeglądarce blokowanie wyskakujących okienek.

Treść kursu będzie uzupełniania w miarę postępów kursu webinaryjnego.

 


Daty kolejnych webinariów

 1

 2  kwietnia godz. 11.00-12.00

 Wprowadzenie – Mindfulness w pracy

2

 9  kwietnia godz. 13.15-14.15

 Uważna i efektywna praca

3

 16 kwietnia godz. 11.00-12.00

 Uważne relacje

4

 23 kwietnia godz. 11.00-12.00

 Uważne spotkania/ Uważne zebrania

5

 30 kwietnia godz. 11.00-12.00

 Przez uważność do efektywności w stresie

6

 7 maja godz. 11.00-12.00

 Uważny menedżer – model rozwoju przywództwa

7

 14 maja godz. 11.00-12.00

 DOPAMINA – 8 strategii uważnej pracy i uważnego życia

8

 21 maja godz. 11.00-12.00

 Uważność w konflikcie


Szybki przegląd kursu

Course Curriculum

Tydzień pierwszy - Wprowadzenie - Mindfulness w pracy
Wstęp i zasoby do 1 -ego tygodnia kursu 00:15:00
Przejrzyj Twoje zadania w 1 szym tygodniu treningu.
Nagranie 1 -ego webinarium 01:00:00
Nagranie webinarium
Tydzień drugi - Uważna i efektywna praca
Wstęp i zasoby 2 – ego tygodnia kursu 00:10:00
Nagranie 2 -ego webinarium 01:00:00
Tydzień trzeci - Uważne relacje
Wstęp i zasoby do 3 – ego tygodnia kursu 00:10:00
Przejrzyj Twoje zadania w 3-cim tygodniu treningu.
Nagranie 3 -ego webinarium 01:00:00
Przypomnij sobie webinarium na temat "Uważnych Relacji"
Tydzień czwarty - Uważne spotkania/ Uważne zebrania
Wstęp i zasoby do 4 – ego tygodnia kursu 00:10:00
Przejrzyj zadania 4 - ego tygodnia kursu
Nagranie 4 -ego webinarium 01:00:00
Przypomnij sobie webinarium na temat Uważnych zebrań i spotkań
Tydzień piąty - Przez uważność do efektywności w stresie
Wstęp i zasoby do 5 -ego tygodnia kursu 00:15:00
Przejrzyj Twoje zadania w 5 tym tygodniu treningu.
Nagranie 5 -ego webinarium 01:00:00
Nagranie 5 -ego webinarium
Tydzień szósty - Uważny menedżer - model rozwoju przywództwa
Wstęp i zasoby do 6 -ego tygodnia kursu 00:15:00
Przejrzyj swoje zadania w 6-tym tygodniu kursu
Nagranie 6 -ego webinarium 01:00:00
Nagranie webinarium
Tydzień siódmy - DOPAMINA - 8 strategii uważnej pracy i uważnego życia
Wstęp i zasoby do 7 -ego tygodnia kursu 00:00:00
Nagranie 7 -ego webinarium 01:00:00
Przypomnij sobie webinarium
Tydzień ósmy - Uważność w konflikcie
Wstęp i zasoby do 8 -ego tygodnia kursu 00:15:00
Sprawdź plan ćwiczeń na najbliższy i ostatni tydzień kursu
Nagranie 8 -ego webinarium 00:45:00
Przypomnij sobie webinarium
PRIVATE COURSE
  • UNLIMITED ACCESS
12 STUDENTS ENROLLED
top